In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player
Joomla! Slideshow

H? Tr? Tr?c Tuy?n

Mrs.Ph??ng - Mr. H?i
0974.83.9696 - 0913.034.563

S? l??ng truy c?p

Thông tin: Trình duyệt của bạn không chấp nhận cookies. Để cho sản phẩm vào giỏ hàng và mua chúng, bạn cần phải kích hoạt cookies của trình duyệt.
Tạo tập tin PDFIn ra máy in

feed

HWINDOW nh?n thi?t k? thi cng m?t d?ng knh , mi knh cc lo?i knh

Knh an ton

Knh c??ng l?c

?u ?i?m l?n nh?t c?a knh l v?t li?u ng?n che nh?ng v?n cho nh sng truy?n qua. Trn th? tr??ng c nhi?u lo?i knh. Ng??i dng c th? l?a ch?n theo m?c ?ch s? d?ng. Knh theo m?c ?? truy?n nh sng c knh trong su?t, knh trong m?, knh m? ??c, knh ph?n quang, g??ng. Knh theo c?u t?o g?m knh th??ng, knh dn an ton (2 ho?c 3 l?p knh dn v?i nhau), knh c??ng l?c (knh tempered hay cn g?i l knh ti ?? gia c??ng ch?u l?c cho knh). C?ng c th? phn lo?i knh theo m?c ?ch s? d?ng, g?m knh l?y nh sng, knh v?a l?y nh sng v?a cch m v cch nhi?t (knh h?p c 2-3 l?p knh, gi?a cc l?p knh l kh tr? cch m v cch nhi?t), knh trang tr (knh mu, knh c hoa v?n), knh lm v?t d?ng trong nh...
? Vi?t Nam, knh trong n?i th?t c?ng ? t?ng b??c ???c s? d?ng, tuy nhin m?i ch? d?ng l?i ? cc h? vch ng?n knh tr?ng cho v?n phng v v?n cn r?t kh ti?p c?n.

V?t li?u vch knh, vch knh ngh? thu?t trong ki?n trc hi?n nay

V?i ki?n trc ngo?i th?t, trn kh?p c? n??c ? c ?? ph? bi?n ?ng k?, hng lo?t cc cng trnh ki?n trc ? s? d?ng v?t li?u knh trn m?t ti?n, th?m ch r?t nhi?u cng trnh l?n cn s? d?ng c? cc lo?i v?t li?u knh cao c?p nh? knh an ton 2 l?p, knh cong 3 chi?u. ?y l cc lo?i v?t li?u vch knh bao che cho bn ngoi cng trnh thay th? nhi?u cc lo?i v?t li?u g?ch nung truy?n th?ng, gp ph?n t?o nn dng v? ki?n trc hi?n ??i cho cng trnh, ??c bi?t l v?i cc ta nh c chi?u cao l?n.

V?i khng gian n?i th?t, vch knh tr?ng c ??c ?i?m l t?o ra nh?ng vch ng?n chia t??ng ??i ??c l?p v? khng gian, nh?ng v?n ??m b?o khng b? che l?p t?m nhn khi?n khng gian ng?n chia ???c lin hon v t?o c?m gic m? r?ng h?n. Vch knh tr?ng c ??c ?i?m v? ch?t c?m trong ki?n trc l sng, bng v trong su?t. Tuy nhin cc vch knh tr?ng kh? l?n n?u s? d?ng c?ng nh?c trong n?i th?t th??ng t?o c?m gic kh c?ng. Hi?n nay, n ch? y?u ?ng d?ng nhi?u trong n?i th?t v?n phng.

?? kh?c ph?c cc nh??c ?i?m trn, ??m b?o c th? s? d?ng lo?i vch knh cho khng gian n?i th?t nh ?, cc lo?i vch knh tr?ng ? ???c sng t?o thm nh?ng chi ti?t trang tr v?i nhi?u hnh th?c th? hi?n nh? tranh v?, kh?c ch?m hay th?m ch? l m?ng ghp mu. Trong r?t nhi?u lo?i hnh v?t li?u vch ng?n nh? m?i cho cng trnh, knh ngh? thu?t tuy ra ??i mu?n nh?ng l?i l m?t s?n ph?m kh ???c ?a chu?ng b?i cc gi tr? khng ch? v? cng n?ng s? d?ng m cn c? v? gi tr? ngh? thu?t cho khng gian. Xu h??ng nh ? ???ng ??i hi?n nay l nh?ng ta nh chung c? cao t?ng, bi?t th? v?a v nh? hay xu h??ng xy nh ?ng nh?m m?c ?ch ti?t ki?m khng gian s?ng. V?i khng gian h?n ch? ny, ng??i ta ch?n l?a khng gian m? ?? lm r?ng ngi nh b?ng nhi?u hnh th?c. S? d?ng vch ng?n b?ng knh ngh? thu?t l m?t xu h??ng m?i. N v?a mang tnh th?m m? cao, v?a chi?u sng xuyn su?t ngi nh...

Quay l?i Trang Ch?


M?i thng tin xin vui lng lin h?:
Cng Ty ??u T? Xy D?ng Th??ng M?i V D?ch V? Hng H?i
??a ch?: S? 325 Thanh Nhn, Hai B Tr?ng, H N?i
X??ng SX: Ng 51 L??ng Khnh Thi?n, Hong Mai, H N?i
?T: 04. 3 625 4 635
Mail: hunghaiglass@gmail.com
Website: www.hwindow.com.vn
CNG TY ??U T? XY D?NG TH??NG M?I & D?CH V? HNG H?I

VP Giao D?ch : 325 Thanh Nhn -Hai B Tr?ng - H N?i

X??ng SX: Ng 51 L??ng Khnh Thi?n -Hong Mai - H N?i

Tel: 04.3 6254 635 - Hotline: 0974.83.9696 - 0913.034 563

Web:www.hwindow.com.vn ;www.cuanhuagiare.vn

Email: hunghaiglass@gmail.com